Fylkesutvalget i Telemark har bedt fylkeskommunens administrasjon om å lage en mulighetsanalyse for fremtidig jernbaneutvikling i Telemark. Analysen skal lages i samarbeid med Jernbaneverket. - Nå jobber vi for fullt for å få på plass den nye Eidangerparsellen. I den forbindelse trekker vi blant annet frem hvilken betydning Eidangerparsellen vil ha for en framtidig ny Sørvestbane, og de store gevinstene som Sørvestbanen vil gi. Da må vi samtidig også se hvilke muligheter det ligger i å se hele jernbanenettet i Telemark i sammenheng, sa fylkesordfører Gunn Marit Helgesen da hun la frem forslaget.

Hun viste til mulige sammenkoplinger mellom eksisterende Sørlandsbane, Bratsbergbanen og en ny framtidig Sørvestbane. Sørvestbanen er betegnelsen på en sammenhengende jernbaneforbindelse fra Oslo via Kristiansand, til Stavanger gjennom Vestfold og videre langs kysten. Sammenkoplingen er tenkt som en ny jernbaneparsell mellom Porsgrunn og Brokelandsheia.
Kilde: Telemark fylkeskommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer