Fylkesutvalget i Telemark har bedt fylkeskommunens administrasjon om å lage en mulighetsanalyse for fremtidig jernbaneutvikling i Telemark. Analysen skal lages i samarbeid med Jernbaneverket. - Nå jobber vi for fullt for å få på plass den nye Eidangerparsellen. I den forbindelse trekker vi blant annet frem hvilken betydning Eidangerparsellen vil ha for en framtidig ny Sørvestbane, og de store gevinstene som Sørvestbanen vil gi. Da må vi samtidig også se hvilke muligheter det ligger i å se hele jernbanenettet i Telemark i sammenheng, sa fylkesordfører Gunn Marit Helgesen da hun la frem forslaget.

Hun viste til mulige sammenkoplinger mellom eksisterende Sørlandsbane, Bratsbergbanen og en ny framtidig Sørvestbane. Sørvestbanen er betegnelsen på en sammenhengende jernbaneforbindelse fra Oslo via Kristiansand, til Stavanger gjennom Vestfold og videre langs kysten. Sammenkoplingen er tenkt som en ny jernbaneparsell mellom Porsgrunn og Brokelandsheia.
Kilde: Telemark fylkeskommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer