Fylkesutvalget i Telemark har bedt fylkeskommunens administrasjon om å lage en mulighetsanalyse for fremtidig jernbaneutvikling i Telemark. Analysen skal lages i samarbeid med Jernbaneverket. - Nå jobber vi for fullt for å få på plass den nye Eidangerparsellen. I den forbindelse trekker vi blant annet frem hvilken betydning Eidangerparsellen vil ha for en framtidig ny Sørvestbane, og de store gevinstene som Sørvestbanen vil gi. Da må vi samtidig også se hvilke muligheter det ligger i å se hele jernbanenettet i Telemark i sammenheng, sa fylkesordfører Gunn Marit Helgesen da hun la frem forslaget.

Hun viste til mulige sammenkoplinger mellom eksisterende Sørlandsbane, Bratsbergbanen og en ny framtidig Sørvestbane. Sørvestbanen er betegnelsen på en sammenhengende jernbaneforbindelse fra Oslo via Kristiansand, til Stavanger gjennom Vestfold og videre langs kysten. Sammenkoplingen er tenkt som en ny jernbaneparsell mellom Porsgrunn og Brokelandsheia.
Kilde: Telemark fylkeskommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer