I forbindelse med felles fylkesting 24. februar, inviteres samarbeidspartnere fra kommunene, interesseorganisasjoner, regional stat og andre institusjoner til felles samling om sammenslåingsspørsmålet. Møtet finner sted på Quality Hotel i Sørlandsparken klokken 12.30. Hensikten med møtet er å orientere om det pågående utredningsarbeidet og motta innspill til utredningsarbeidet før arbeidet avsluttes en måned senere. Styringsgruppen vil presentere viktige temaer og problemstillinger, foreløpige delkonklusjoner og orientere om videre prosess. Samtidig ønsker styringsgruppen kommentarer og synspunkter på spørsmålet om sammenslåing, herunder styringsgruppens foreløpige konklusjoner.

Utredningsarbeidet om en eventuell fylkessammenslåing ble iverksatt på bakgrunn av vedtak i Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting i april 2009. Arbeidet skal ferdigstilles innen påske 2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2010 | Skriv ut siden