Kirsti Solvang Salvesen ved Utdanningsavdelingen ønsket å ta på alvor at ungdommen har etterlyst bedre rådgivning. Likestilling og coaching prioriteres.
- Det er veldig bra at rådgivere for et teoretisk grunnlag på likestillingsområdet, sier Solvang Salvesen. - Hvordan tenker vi rundt likestilling? Rettighets- eller ressursperspektiv? Hva betyr kjønn i skolehverdagen?
Les mer på websida til Fritt valg:
http://www.frittvalg.no/article.aspx?m=27&amid=180

av Reed, Lisbeth, publisert 3. februar 2010 | Skriv ut siden