Vest-Agder fylkeskommune (VAF) har ulike tilskuddsordninger til kulturtiltak. Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er delegert til Vest-Agder barne- og ungdomsråd (www.vabur.no) til Vest-Agder idrettskrets (www.vai.no) og til Norsk musikkråd, Vest-Agder (www.musikk.no/vest-agder). Søknader sendes direkte til de. Fra VAF kan det søkes om tilskudd til kulturtilak av regional interesse.

Tilskudd til kulturtiltak

Det gis tilskudd til kulturtiltak som har regional interesse. Det kan søkes støtte til festivaler og enkeltarrangement innenfor områder som musikk, teater, billedkunst, kunsthåndverk, litteratur, film, idrett og kulturtiltak for barn og unge.

Søknadsskjema og retningslinjer her :

Tilskudd til tverrkulturelle aktiviteter

Det er åpent for alle å søke om støtte fra denne delen av støtteordningen. Hensikten med ordningen er:

· å skape møteplasser i lokalsamfunn på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse.

Tilskudd skal i hovedsak gis til tiltak som gjennomføres i konkret samarbeid mellom ulike lokale aktører.

Søknadsskjema og retningslinjer:

Søknadsskjema og retningslinjer kan også fås ved henv. Telf.: 38 07 45 54

Søknadsfrist: 1. mars 2010, sendes postmottak@vaf.no

Søknaden rettes sendes til Vest-Agder fylkeskommune, kulturseksjonen, serviceboks 517, 4605 Kristiansand.

av admin, publisert 9. februar 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer