Det finnes mulighet for å søke om to ulike typer tilskudd til innvandrerorganisasjoner; driftsstøtte og støtte til aktiviteter.Søknadsfrist er 1. mars 2010. For mer info om retningslinjer og søknadsskjema les videre:

1. Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner

Innvandrerorganisasjoner med demokratisk valgt styre og minimum 15 betalende

medlemmer kan søke om støtte til drift av organisasjonen.

Søknadsskjema og retningslinjer:

2. Tilskudd til aktiviteter

Det er åpent for alle å søke om støtte fra denne delen av støtteordningen. Hensikten med ordningen er:

· å skape møteplasser i lokalsamfunn på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse.

Tilskudd skal i hovedsak gis til tiltak som gjennomføres i konkret samarbeid mellom ulike lokale aktører.

Søknadsskjema og retningslinjer her.  

Søknadsskjema og retningslinjer for å søke fås ved henv. Telf.: 38 07 45 54

eller på www.vaf.no , på kultursidene.

Søknadsfrist: 1. mars 2010, sendes postmottak@vaf.no

Søknaden rettes sendes til Vest-Agder fylkeskommune, kulturseksjonen, serviceboks 517, 4605 Kristiansand.

av admin, publisert 9. februar 2010 | Skriv ut siden