Fylkesutvalget vedtok i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en halv million kroner i utviklingsmidler til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Midlene vil være et bidrag til at Stiftelsen kan gjennomføre en arkitektkonkurranse i forbindelse med renovering og nybygg. Stiftelsen Arkivet i en situasjon hvor de har et prekært behov for både å renovere og utvide dagens bygg. Dette for å sikre undervisningstilbudet, møte den økte etterspørselen, ivareta den lokale og regionale rollen, samt fortsette den positive utviklingen.

Stiftelsen Arkivet har i løpet av åtte år gått fra 1,3 årsverk til nå mer en ti profesjonelle årsverk. I Stiftelsen Arkivet i Kristiansandtillegg legges det ned en betydelig frivillig innsats som nå nærmer seg sju årsverk. Stiftelsen har i dag to doktorgradsstipendiater i samarbeid med Universitetet i Agder, og lyser årlig ut tre mastergradsstipendier. Stiftelsen har etablert seg som et kompetansesenter innen historieformidling og fredsbygging.
Bygget hvor Stiftelsen Arkivet holder til ble renovert for snart ti år siden. Virksomheten har siden den gang økt aktiviteten betraktelig og har nå lokaler som ikke er tilpasset dette aktivitetsnivået. Stiftelsen har til nå forsøkt å utnytte arealene best mulig, ved blant annet å bygge ut kantina til kontorlandskap.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer