Vest-Agder fylkeskommune er utpekt til å være vannregionmyndighet for Aust- og Vest-Agder.   I de to fylkene er det tilsammen 7 vannområder som berører alle kommuner fra hei til hav. Målet med arbeidet er å sikre god vannkvalitet for all fremtid.

Det er nå igangsatt et stort arbeid for at Norge skal kunne gjennomføre kravene stilt i EUs Vanndirektiv.  Målet med dette arbeidet er å sikre god at vannkvaliteten i vann og vassdrag også i fremtiden.  Vannkvaliteten skal tilbakeføres til opprinnelig tilstanden, dvs. den kvaliteten vannet hadde før forurensende utslipp startet. 
I regionen er det tilsammen 7 vannområder, Vest-Agder fylkeskommune skal lede arbeidet innenfor alle områdene.  Det vil kreve nært samarbeid med lokale myndigheter og interesseorganisasjoner. 

av Nicolaisen, Janicke, publisert 29. januar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer