Vest-Agder fylkeskommune er utpekt til å være vannregionmyndighet for Aust- og Vest-Agder.   I de to fylkene er det tilsammen 7 vannområder som berører alle kommuner fra hei til hav. Målet med arbeidet er å sikre god vannkvalitet for all fremtid.

Det er nå igangsatt et stort arbeid for at Norge skal kunne gjennomføre kravene stilt i EUs Vanndirektiv.  Målet med dette arbeidet er å sikre god at vannkvaliteten i vann og vassdrag også i fremtiden.  Vannkvaliteten skal tilbakeføres til opprinnelig tilstanden, dvs. den kvaliteten vannet hadde før forurensende utslipp startet. 
I regionen er det tilsammen 7 vannområder, Vest-Agder fylkeskommune skal lede arbeidet innenfor alle områdene.  Det vil kreve nært samarbeid med lokale myndigheter og interesseorganisasjoner. 

av Nicolaisen, Janicke, publisert 29. januar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer