I 2017 er det 200 år siden Eilert Sundt ble født i Farsund. Byens Vitensenter og leder Helge Sten Thorbjørnsen ønsker at 2017 skal markeres som et nasjonalt Eilert Sundt-år . Det er nå sendt søknad om 300.000 kroner over tre år, til en folkeopera, fordelt på 150.000 fra Vest-Agder fylkeskommune og 150.000 fra Farsund kommune, sponsorer og Vitensenteret. De skal benyttes til å arrangere en operaoppsetning for å holde trykket oppe de første årene. Operaen om Eilert Sundt, er i hovedsak skrevet av elever fra hans fødeby Farsund. -Dette tiltaket tror jeg vil bidra sterkt til å fokusere på Eilert Sundt og dermed gjøre det lettere å nå målet om et Eilert Sundt år i 2017, sier Thorbjørnsen til Farsunds Avis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2010 | Skriv ut siden