av Torkelsen, Jan H., publisert 25. februar 2010 | Skriv ut siden

-Nå skal vi øve press mot Samferdselsdepartementet slik at utredningsarbeidet som er blitt lovetThore Westermoen fylkesordfører kommer i gang. Dessverre er det slik at det tar tid å planlegge en veistrekning av en slik lengde. Derfor er det viktig at alle aktører arbeider samkjørt og effektivt. Vi må unngå å måtte vente på hverandre. Jeg oppfordrer derfor alle kommunene til å intensivere sin del av arbeidet og ligge i forkant i de ulike planfasene, sier Westermoen.

Prosjektleder Kjell Pedersen i Bedre Stamvei på Sørlandet understreket på møtet at E 39 er en stor utfordring for landsdelen. Han opplyste at når det gjelder transport av varer, transporteres det like mye gods på E 39 over grensen mellom Rogaland og Vest-Agder som det gjør på de fem veiene over fjellet mellom Oslo og Vestlandet.

Regionveisjef Johan Mjåland opplyste at 70 personer har mistet livet på den aktuelle E-39-strekningen de siste fem årene. Bare i Søgne er tallet 17. Mjåland mente at disse dramatiske tallene i seg selv bør dokumentere nødvendigheten av at veien må utbedres.