Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om at det i økonomiplanen for Vest-Agder fylkeskommune for 2010 er avsatt en ramme på 203,9 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesvei. Av dette er 22,3 millioner kroner avsatt til ferjedrift. Det er knyttet et merforbruk på 1,5 millioner kroner til fjorårets drift og vedlikehold som må dekkes opp. Med en stipulert merverdiavgiftrefusjon på 7,8 millioner kroner, blir årets vedlikeholdsbudsjett for fylkesveier på 187,9 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2010 | Skriv ut siden