Entreprenørskapsfestivalen bidrar til en videreutvikling av entreprenørskapsaktivitetene i regionen. Ungt entreprenørskap Agder har vært meget aktiv og oppnådd gode resultater. Agder har relativt mange nyetablerere i forhold til andre regioner i Norge. Festivalen er et ledd i arbeidet for å skape kontakt mellom næringsliv, offentlig sektor og ungdom. Slik kontakt skaper læring, nettverk, felles forståelse og motivasjon til å finne nye innovative løsninger på flere områder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mars 2010 | Skriv ut siden