Med 39 mot 18 stemmer vedtok Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøte søndag å si ja til folkeavstemming om en eventuell fylkessammenslåing. Mindretallet ønsket å avgjøre spørsmålet om folkeavstemming på et ekstraordinært årsmøte i mai. . Folkeavstemmingen bør finne sted i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2011. Dersom det foreligger et forhandlingsresultat.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2010 | Skriv ut siden