Aktiv Ungdom forvalter en europeisk tilskuddsordning på 16 millioner kroner til fordeling i Norge. Til i dag har det kommet svært få søknader fra Agder. Nå vil det bli seminarer i Aust-Agder og Vest-Agder for å informere om denne ordningen. Man kan få dekket opp til 75 prosent støtte til utvekslingsprosjekt. Prosjektene kan godt gjennomføres lokalt eller internasjonalt. Ledere, instruktører, ansatte i frivillige organisasjoner, fritidsklubber, ledere i andre fritidstilbud, kommunale kulturkontor, oppvekstetat, formelle og uformelle ungdomsgrupper er målgruppen til et seminar om tilskuddsordninger til ungdomsprosjekt med internasjonalt perspektiv. Ungdom som kan søke er fra 15 til 30 år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2010 | Skriv ut siden