Gruppeleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe Gunnar Rostveit var en av representantene på partiets fylkesårsmøte i helgen som tok opp fylkessammenslåingssaken på Agder. Han viste innledningsvis til at en samstemt årskonferanse i fjor har uttrykt at fylkene må slås sammen fortest mulig og at det må vises politisk vilje til å gå inn i reelle forhandlinger om dette. -Som gruppeleder har jeg inntrykk av at den politiske viljen som årskonferansen forutsatte er så som så. Det synes som det stilles mer eller mindre ultimatum i krav fra våre venner i øst. Fylkestingsgruppens råd til fylkesvaraordfører Toril Runden, som sitter i styringsgruppen for sammenslåingsprosessen, har vært at det politiske senteret - det vil si fylkeskommunen - legges til Kristiansand.

Rostveit argumenterte med at Kristiansand ligger i midten mellom Risør og Flekkefjord og at riksvei 9 går fra Kristiansand opp Setesdal.

Han trakk også frem at fylkestingsgruppen har sagt at en må være rause overfor Aust-Agder.

-Når det gjelder folkeavstemning har vår fylkesleder Linda Verdal vært klar på at en slik avstemning ønsker vi ikke. Det tilligger fylkestingene å fatte avgjørelse. Vi bør være tydelige på at vi vil ha en avklaring. Ingen er tjent med en ny ørkenvandring og et eventuelt Svarte-Per-spill i det uendelige. Vi har et ansvar overfor ansatte og rekruttering av nye medarbeidere, sa Rostveit.

Gruppelederen var også klar på at dersom en ikke kommer i mål med forhandlingene så mener han at knutepunktkommunene i øst skal ønskes velkommen til Vest-Agder, dersom de fortsatt ønsker det. Han vil at det gode samarbeidet mellom fylkene fortsatt skal videreutvikles.

Rostveit uttalte at han håper det vil bli et gjennombrudd i sammenslåingssaken i sluttfasen. Han viste til tidligere AP-statsråd Matz Sandmann som i Kommunal Rapport reiste spørsmålet: ”Skjer det et under på Agder?”
Arbeiderpartiets fylkestingsgruppeArbeiderpartiets fylkestingsgruppe. Foran. Gruppeleder Gunnar Rostveit, fylkesvaraordfører Toril Runden og Silje R. Langøy. Bak: Johnny Abrahamsen, Helle Mellingen, Helge Sandåker og Anne Bystadhagen.

av admin, publisert 8. mars 2010 | Skriv ut siden