I uttalelsen skriver arbeidsutvalget: ”Arbeidsutvalget i Aust-Agder KrF beklager de problemene som har oppstått i avslutningsfasen av forhandlingene. Man har kommet fram til et godt resultat når det gjelder fordeling av arbeidsplasser mellom fylkene. Når det gjelder folkeavstemming, så er dette et spørsmål det hersker ulike oppfatninger om - spesielt i Aust-Agder. Vi ber derfor om at dette ikke blir gjort til et så viktig spørsmål at forhandlingene bryter sammen. Det er fylkestingene som skal ta endelig stilling til forhandlingsresultatet, og det er tid til å diskutere dette spørsmålet fram til behandlingen i fylkestinget.”

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mars 2010 | Skriv ut siden