Filmen om Yohan har nettopp hatt premiere på kino. Den handler om fenomenet ”barnevandrere” på 1800-tallet. I de gamle skoleprotokollene som ligger i magasinene til IKAVA finner vi mange spor etter disse barnene. Blant de vanlige listene over barn, karakterer og oppførsel finner vi også innførsler som viser at mange barn ikke møtte til skolen fordi de måtte gjøre tjeneste andre steder på Sørlandet. Her kan vi se notater som viser hvilke barn som var borte og ofte blir det opplyst hvor de befant seg og hva slags tjeneste de utførte.

I protokollen for Vigmostad skolekrets for eksempel, kan vi for året 1880 lese om ti år gamle Søren Tobiassen at han var ”Borte fra hjemmet i tjeneste som gjætergutt fra 14. april til 13. november”. Arkivene forteller hvem de virkelige barnevandrerne var. I tillegg forteller de også om den store fattigdommen i de indre deler av Agder, om foreldre som ikke hadde råd til å sende barna på skolen og om lærere som var frustrerte pga elevenes store skolefravær.

IKAVA oppbevarer de historiske arkivene fra kommunene i Vest-Agder, og her finnes mye informasjon om barnevandrerne, spesielt i arkivene etter skole- og fattigvesen. Arkivene inneholder gode opplysninger om store antall barnevandrere, hvor de kom fra, hvor de dro og hvor gamle de var da de dro ut på vandring.

Rådgiver Bård Raustøl ga på IKAVAs årlige representantskapsmøte onsdag 24. mars, en innføring i dokumentasjonen som finnes i arkivene. Han viste også smakebiter fra disse arkivene. På IKAVAs hjemmesider vil det utover bli lagt ut forskjellige smakebiter om barnevandrere i arkivene, og alle er selvfølgelig velkomne til å besøke lesesalen for å kikke på materialet. IKAVA holder til på Arkivsenter sør, Märthas vei 1, på Presteheia i Kristiansand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden