Universitetet i Agder ønsker å styrke kompetansemiljøet innen innovasjonsforskning på Agder. Dette ønsker universitetet å gjøre gjennom å videreutvikle dagens Senter for innovasjon og arbeidsliv til en bredere tilnærming til innovasjonsforskning.

Centre for advanced studies in Regional Innovation Strategies skal være et kompetansemiljø som Vest- og Aust-Agder fylkeskommune kan samarbeide med for å få et bedre faglig ståsted i arbeidet med utvikling av ulike initiativ for regional utvikling. Ny planlov, forvaltningsreform og Regionplan Agder 2020 er tre viktige elementer som gir økt behov for og nytte av å ha slik kompetanse i egen region. Dette gjelder spesielt i lys av at senteret skal bidra til å trekke inn kompetanse fra andre regioner og land.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2010 | Skriv ut siden