- Delt eierskap muliggjør både økt regional innflytelse og større samordning mellom det regionale og nasjonale nivået, sier Giske. Eieravtalen går ut på at staten har 51 prosent og fylkeskommunene har 49 prosent av eierandelen i Innovasjon Norge. – At eierskapet til Innovasjon Norge nå deles mellom staten og fylkeskommunene gir nye muligheter til å videreutvikle Innovasjon Norge som organisasjon og virkemiddelaktør, sier Giske.

For å legge til rette for en forsterket politisk dialog om Innovasjon Norge opprettes det et samarbeidsforum hvor selskapets eiere og oppdragsgivere vil delta. Forumet vil være en arena for langsiktig strategisk utvikling av selskapet.

Link: Eieravtalen

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2010 | Skriv ut siden