Leder av fylkeseldrerådet i Vest-Agder Niels-Otto Hægeland har skrevet brev til helse- og sosialstyrene i alle kommunene i fylket. Bakgrunnen er at rådet i sist møte i begynnelsen av mars hadde på dagsorden hvordan den reelle sykehjemsordningen er i fylket. I brevet ber eldrerådslederen om redegjørelse om to spørsmål. Det ene går på om det er mangel på sykehjemsplasser i kommunen. Det andre er om hvor mange som står i kø eller på venteliste til sykehjemplasser og hvordan køen eller ventelisten ajourføres.

av admin, publisert 24. mars 2010 | Skriv ut siden