Statnett SF har lagt frem søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for en ny forbindelse fra Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune og til grunnlinjen mellom Danmark og Norge. Den danske systemoperatøren Energinet.dk vil eie den sydlige delen av forbindelsen som benevnes som Skagerak 4 ettersom det allerede eksister tre tidligere kabelforbindelser. Fylkesutvalget gjorde det tirsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune anser Skagerrak 4 som et samfunnsøkonomisk, forsyningssikkerhets-, klima- og energimessig godt prosjekt, som bør gjennomføres. Fylkeskommunen mener at Skagerrak 4 ideelt sett burde vært en del av en helhetlig plan for nett- og kabelutviklingen i Sør-Norge, men behovet for denne typen infrastruktur taler for at prosjektet blir iverksatt som planlagt.

av admin, publisert 18. mars 2010 | Skriv ut siden