Fra 1. januar ble deler av havbruksforvaltninga overført fra Fiskeridirektoratets regionkontor til fylkeskommunene. I samband med dette ble det nylig  arrangert et møte der fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen ønsket fylkeskommunene velkomne som del av havbruksforvaltningen. Med forvaltningsreformen har fylkeskommunene fått en viktig rolle på dette forvaltningsområdet. Fylkeskommunene har overtatt hovedrollen som ”navet i saksbehandlingshjulet”, utrykte statsråden.

av admin, publisert 19. mars 2010 | Skriv ut siden