Vest-Agder-museet Gimle Gård har i flere år samlet inn minner om Titti Arenfeldt Omdal (1896-1982) og livet på herregården. Under julearrangementet 2009 kom ytterlige nye opplysninger frem, da flere besøkende benyttet anledningen til å fortelle om sine møter med Titti. Beretningene skal nå gjennomgås og utgis som vedlegg i en ny publikasjon. Museet ønsker å få flest mulig stemmer og inviterer igjen alle som kjente Titti til å ta kontakt så fort som mulig, slik at beretningene kan tas vare på. Ta gjerne kontakt med Vest-Agder-museet Gimle Gård ved Kathrin Pabst på telefon 38 10 26 86.

Utgangspunktet er en lengre artikkel i Vest-Agder-museet årbok for 2009 som tar for seg livet på Gimle fra rundt 1900 til Tittis død i 1982. Artikkelen baserer seg på opplysninger som kom frem under en gjennomgang av flere hyllemeter med relevante dokumenter samt omfattende intervjuer med mennesker som har levd sammen med Titti på Gimle i kortere og lengre tidsperioder.
Denne artikkelen skal nå utvides med minner og beretninger fra folk som kjente Titti personlig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2010 | Skriv ut siden