Forventer vesentlig økning i statlige veibevilgninger

Areal- og trasportplanutvalget ATP har sendt ut på høring en sykkelstrategi der den overordnede målsettingen at Kristiansandsregionen skal bli beste sykkelregion i Norge. Visjonen er at alle skal sykle. Strategiplanen er et ledd i oppfølgingen av at ATP-utvalget i mars i fjor vedtok at Kristiansandsregionen skal delta i Interregprosjektet ”Nordiske sykkelbyer” i perioden 2009-2011. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø tok i dag strategiforslaget til orientering. Utvalget uttaler at strategiplanen må ses i sammenheng med øvrige planer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og bygge opp under og komplettere disse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer