Forventer vesentlig økning i statlige veibevilgninger

Areal- og trasportplanutvalget ATP har sendt ut på høring en sykkelstrategi der den overordnede målsettingen at Kristiansandsregionen skal bli beste sykkelregion i Norge. Visjonen er at alle skal sykle. Strategiplanen er et ledd i oppfølgingen av at ATP-utvalget i mars i fjor vedtok at Kristiansandsregionen skal delta i Interregprosjektet ”Nordiske sykkelbyer” i perioden 2009-2011. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø tok i dag strategiforslaget til orientering. Utvalget uttaler at strategiplanen må ses i sammenheng med øvrige planer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og bygge opp under og komplettere disse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Kristin Tofte Andresen
  av jto, 22.11.19

  Ser både utfordringer og muligheter når en ny handlingsplan for Agders fylkesveier skal lages

  Les mer
 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer