Lindesnes kommune har tatt kommuneplanens arealdel opp til revisjon. Planprogrammet har fokusert på fem ulike utfordringer. Disse omfatter klima, miljøvern og friluftsliv, utvikling av nye næringsområder, langsiktig utbyggingsstrategi og utvikling av kommunens tettsteder samt reiseliv og bygging av hytter og fritidshus. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går behandlet melding om planarbeidet ble det uttrykt at kommunen synes å ha tatt tak i de riktige problemstillingene. Hovedutvalget anbefalte imidlertid Lindesnes kommune om å legge til rette for god tilknytning til E 39 på Vigeland, herunder å bidra til tilstrekkelige park- and ride” løsninger. Videre bør kommunen vurdere om eksisterende småbåthavner og eventuelt nye, i tillegg til å dekke egne innbyggeres behov, også kan dekke et regionalt behov.

Manglende arealer til næringsformål er en av hovedutfordringene for Lindesnes kommune. Det er en utfordring å finne egnet areal til næringsetablering i kommunen uten at dette berører dyrket mark. Fra fylkeskommunens side foreslås det at det bør vurderes om etablering av regionale næringsområder i Lindesnesregionen kan være en løsning. Lindesnes har tilstrekkelig avsatte arealer til boligetablering

Det uttrykkes også at kommunen med tiden får ny stamveg fra Vigeland til Osestad. Dette vil gi mindre trafikkstøy for boligbebyggelsen på Vigeland og redusere fare for ulykker vesentlig.

For øvrig vurderes det som positivt at det nå ikke planlegges nye hytteområder syd for E 39. Kystsonen bør i størst mulig grad bevares slik den fremstår i dag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer