Lindesnes kommune har tatt kommuneplanens arealdel opp til revisjon. Planprogrammet har fokusert på fem ulike utfordringer. Disse omfatter klima, miljøvern og friluftsliv, utvikling av nye næringsområder, langsiktig utbyggingsstrategi og utvikling av kommunens tettsteder samt reiseliv og bygging av hytter og fritidshus. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går behandlet melding om planarbeidet ble det uttrykt at kommunen synes å ha tatt tak i de riktige problemstillingene. Hovedutvalget anbefalte imidlertid Lindesnes kommune om å legge til rette for god tilknytning til E 39 på Vigeland, herunder å bidra til tilstrekkelige park- and ride” løsninger. Videre bør kommunen vurdere om eksisterende småbåthavner og eventuelt nye, i tillegg til å dekke egne innbyggeres behov, også kan dekke et regionalt behov.

Manglende arealer til næringsformål er en av hovedutfordringene for Lindesnes kommune. Det er en utfordring å finne egnet areal til næringsetablering i kommunen uten at dette berører dyrket mark. Fra fylkeskommunens side foreslås det at det bør vurderes om etablering av regionale næringsområder i Lindesnesregionen kan være en løsning. Lindesnes har tilstrekkelig avsatte arealer til boligetablering

Det uttrykkes også at kommunen med tiden får ny stamveg fra Vigeland til Osestad. Dette vil gi mindre trafikkstøy for boligbebyggelsen på Vigeland og redusere fare for ulykker vesentlig.

For øvrig vurderes det som positivt at det nå ikke planlegges nye hytteområder syd for E 39. Kystsonen bør i størst mulig grad bevares slik den fremstår i dag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer