-Dette handler om å bygge en ny og spesiell skole. Fem videregående skoler i flere kommuner skal slås sammen fra kommende skoleår. Det blir en skole med i alt rundt 1200 elever og med et budsjett på 120 millioner kroner. En sammenslåing i et slikt omfang har en ikke sett maken til tidigere. Prosessen rundt sammenslåingen har vært en krevende øvelse. Jeg lover at resultatet vil bli en skole som vil bli et fyrtårn i vestfylket, sa prosjektleder for sammenslåingen Arvid Frøsland, som nå er rektor på Lista videregående skole.

Frøsland orienterte torsdag hovedutvalg for kultur og utdanning om status for sammenslåingsprosessen og veien videre. Han opplyste at det i arbeidet har vært lagt vekt på å ha en god og bred forankring lokalt og at ansattegruppene har vært tett involvert.

-Når skolen åpnes i august vil det som må være på plass være det. Deretter må vi bygge videre og utvikle felles rutiner og en fellesskapskultur. Personlig er jeg sikker på at vi skal komme godt i gang, slo Frøsland fast.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2010 | Skriv ut siden