Samarbeidet mellom Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune er vitalisert betydelig de seneste årene, sa Mandals rådmann Erik Hillesund da han sammen med kommunens ordfører Alf G. Møll møte fylkesutvalget tidligere denne uken. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen som omfatter en rekke områder. Den er nylig gjennomgått. -Samarbeidsavtalen har gitt Mandal kommune flere løft. Vi har fått flere konstruktive innspill fra fylkeskommunen, sa ordfører Møll. I Mandal driver for øvrig fylkeskommunen både byens videregående skole og en offentlig tannklinikk.

Både rådmannen og ordføreren presenterte en rekke samarbeidsområder. For kommunen er den fremtidige E-39 trasèen og tilførselsveiene til denne viktig. Her samarbeider fylkeskommunen og kommunen nært. Arbeidet med å bygge nytt kulturhus er i gang og ordfører Møll gjorde det helt klart at hadde ikke fylkeskommunen bidradd med midler og garantier i den grad som er gjort er det tvilsomt om byggeprosjektet hadde kommet i gang. Risøbank - det flotte hus og parkanlegget etter lord Salvesen - fremstår nå i full prakt etter at fylkeskommunen og kommunen har lagt ned betydelige ressurser i flere år. Lindesnesregionen næringshage drives nå, ikke bare i samarbeid med Mandal kommune, men også andre aktører.

Andre områder som ble trukket frem fra samarbeidsavtalen er: stedsutviklingsarbeid for Mandal sentrum, tilrettelegging av Sykkelbyen Mandal, utviklingsopplegg for Vigeland Hus, ivaretakelsestiltak for Marna motor, frere prosjekter innen kystkultur, utarbeidelse av plan for regionale båthavner, videreutvikling av et regionalt ressurssenter i tilknytning til den videregående skolen og løsninger for rutetilbud innen kollektivtransport.
Erik Hillesund og Alf G Møll orienterer fylkesutvalgetRådmann Erik Hillesund og ordfører Alf G. Møll orienterer fylkesutvalget om Mandal kommunes utfordringer fremover.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2010 | Skriv ut siden