Fylkeskommunen har nå oversendt en oversikt over søknader om spillemidler 2010 til Kulturdepartementet. Det er godkjent 109 søknader til ordinære anlegg med en søknadssum på 115.362.000 kroner. Dette er en økning fra i fjor på 8.537.000 kroner. Da hadde Vest-Agder 97 godkjente søknader. Videre er det godkjent 37 søknader til nærmiljøanlegg med en samlet søknadssum på 6.815.000 kroner Dette er også en økning fra i fjor, da Vest-Agder hadde 31 søknader med godkjent søknadssum på 5.212.000 kroner.

Ordinære anlegg

Den største faktoren på økt søknadssum er Kristiansand kommune. Alene har kommunen 45 godkjente søknader med en godkjent søknadssum på 78.440.000 kroner. Alle kommunene i Vest-Agder har fremmet minst to søknader noe som sees på som svært positivt.

Tendensen av søknadene vitner det om en stor satsning på kostbare anlegg som flerbrukshaller og kunstgress fotballbaner. I forhold til tidligere år viser årets søknadsmasse en stor økning i søknadssum, mens antall søknader ikke øker i like stor grad.

Dessverre sliter Vest-Agder med et voksende etterslep. Det er i alt tre søknader som ble fremmet for første gang i 2005. Totalt har Vest-Agder 55 søknader som er fornyet, åtte som er gjentatt og 47 nye søknader. Ettersom nye kriterier for fylkesvis fordeling er på høring sees de nye kriteriene som positivt fra Vest-Agders side, men det vil fortsatt være store forskjeller på godkjent søknadssum og fylkets fordeling.

Nærmiljøanlegg

I år så har 13 av 15 kommuner søkt med minst en søknad. Dette er en bedring fra i fjor, hvor det var sju av 15 kommuner som søkte. Dette vurderes som en opptur hvor kommunene har vært flinke til å tenke nye måter å tilrettelegge for fysisk aktivitet.

Tendensen de siste årene har vært en stor satsning på ballbinger I årets søknadsmasse dreier bildet seg mer over til balløkker og delanlegg som støtter oppom ordinære anlegg.

Nærmiljøanleggene sees som viktige anlegg for å imøtekomme barn og unge, og som en overgang til organisert aktivitet. Det vil fremover bli sett som en viktig oppgave for fylkeskommunen å imøtekomme kommunene med arbeidet ved nyetablering av nærmiljøanlegg. Det vil her bli sett på andre måter å tilrettelegge på for å imøtekomme barn og unge. En er allerede i kontakt med både søker og kommunene på dette feltet.

Liste over søknader til ordinære anlegg
Liste over søknader til nærmiljøanlegg

av admin, publisert 16. mars 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer