Opposisjonsleder Arild Birkenes fra Vest-Agder, som er den tredje delegaten fra Vest-Agder i styringsgruppen, vil i motsetning til Westermoen og Runden at fylkeskommunens administrasjon skal ligge i Kristiansand og ikke i Arendal slik de øvrige i styringsgruppen anbefaler. Han stiller seg også åpen for folkeavstemning

Fylkesordfører Laila Øygarden, fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa og opposisjonsleder Arne Thomassen fra Aust-Agder tilrår også fordeling av arbeidsplasser med blant annet fylkeskommunens administrasjon i Arendal og fylkesmannen i Kristiansand. Disse medlemmene tilrår at spørsmålet om folkeavstemning forelegges fylkestinget i juni.

Neste avklaring i prosessen skjer dermed i fylkestingene i begge fylker i juni. Da vil representantene i fylkestingene ta stilling til om de går inn for et Agder og hvorvidt det skal gjennomføres en folkeavstemning.

Her er resolusjonen som styringsgruppen fremla :
"Styringsgruppa tilrår sammenslutning av Agderfylkene.
Westermoen og Runden tilrår den skisserte fordelingen av arbeidsplasser på det vilkår at sammenslutningen skjer raskt.
Westermoen og Runden mener det er unødvendig med folkeavstemning fordi de fleste partier i Vest-Agder fylkesting har gått til valg på ett Agder. Disse medlemmene peker også på behov for rask avklaring av hensyn til m edarbeiderne i de berørte virksomhetene.
Øygarden, Skaiaa og Thomassen tilrår også den skisserte fordelingen av arbeidsplasser. Disse medlemmene tilrår at spørsmålet om folkeavstemning forelegges fylkestinget i juni.
Birkenes har et annet forslag til fordeling av arbeidsplasser".
Styringsgruppen for sammenslåingssakenStyringsgruppen i møte i Arendal. Foto: Jan Aabøe

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mars 2010 | Skriv ut siden