Program:
Kl. 09:30 Oppmøte og registrering
Kl. 10:00 Åpning
v/ leder av styringsgruppen Stein A. Ytterdahl
Kl. 10.05 Vårt Naturarv‐prosjekt heter Sørnorsk Kystnatur
v/ Prosjektleder Bente Berg
Kl. 10.15 Naturarven sett fra landbrukssiden
v/ Fylkesagronom Ole Steffen Gusdal, Fylkesmannens Landbruksavdeling
Kl. 10.40 Naturarven som tilleggsnæring i landbruket?
v/ ass. Direktør Anne Britt Bjørndal, Innovasjon Norge Agder

Kl. 11:05 Pause

Kl. 11:15 Revisjon av forvaltningsplanene for Listastrendene
v/ overingeniør Bjørn Vikøyr – Fylkesmannens Miljøavdeling
Kl. 11:45 Erfaring fra samarbeid med grunneiere
v/ Jøren‐Ola Ousdal, Ousdal konsulenttjenester/grunneier

kl. 12:20 Lunsj

Kl. 13:05 Hva kan bonden gjøre i tillegg eller istedenfor tradisjonell jordbruk/skogbruk
v/ Øyvind Wang – Norges skogeierforbund
Kl. 13:30 Eksempler på alternative grunneieravtaler
v/ Advokat Per Ove Tønnessen – advokat

Kl. 13:55 Pause

Kl. 14:05 Knaben Fjellhest – et eksempel
v/ Sandra Svindland
Kl. 14:30 Presentasjon av Region Lister SA
v/ Leder Trond Grønbech
Kl. 14:55 Veien videre…
v/ Odd Harald Reve – Lista Bondelag
Kl. 15:00 Avslutning
v/ Bernt Erik Spinnangr – Prosjektleder Nordbergkonferansen

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mars 2010 | Skriv ut siden