Stortingsmeldingen ”Kunnskapsalmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid” fordrer at det lages regionale bibliotekplaner i alle fylker. Kulturdepartementet legger ansvaret for å koordinere bibliotekutviklingen i regionene til fylkeskommunene. Formålet med en bibliotekplan for Vest-Agder er å sikre alle innbyggere i fylket et likeverdig bibliotektilbud av god kvalitet, Videre skal en oppnå en optimal utnyttelse av folkebibliotekenes samlede ressurser. Planen skal i tillegg legge grunnlaget for bibliotekutvikling og samarbeidsløsninger for folkebibliotekene i fylket. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om planarbeidet som nå startes opp.

Alle bibliotekene i fylket blir involvert i planarbeidet på ulike måter. Først gjennom en kartleggingsfase med besøk i alle kommuner, dernest gjennom biblioteksjefsmøter, høringskonferanse og gjennom egne høringsuttalelser i sluttfasen. Planperioden er foreslått fra 2012-2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2010 | Skriv ut siden