Posten gjennomfører endringer i sorteringsstrukturen for brevpost og teknologien rundt brevbehandlingen. Dette medfører at ordningen med serviceboks til store bedrifter, herunder kommunale etater, opphører med virkning fra og med 15. mars 2010. Ny postadresse til oss er fra og med 15. mars 2010: Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

Elektronisk dokumentutveksling
Vest-Agder fylkeskommune, sentraladministrasjonen, gikk 30. mars 2009 over til fullelektronisk dokumentforvaltning ved innføring av nytt saksbehandlerverktøy.

Alle inngående dokument blir skannet med mål om at arkivet går over fra papir til elektronisk dokumenthåndtering og arkivering. I den forbindelse henstiller vi til at alle skriv, rapporter, utredninger, kart, tegninger og lignende som finnes i elektronisk utgave, sendes per. e-post til vårt sentrale postmottak: postmottak@vaf.no 

Alternativ er dokument med vedlegg på CD – rom /DVD eventuelt filimport via link på Internett. En forutsetning for gevinst og ressursbesparelser, er at dette blir eneste forsendelsesmåte – og at papirutgave ikke sendes i tillegg. Brev med juridiske formkrav eller som er unntatt offentlighet/gradert, oppfordrer vi fortsatt til å sende i papirversjon.

Med vennlig hilsen
Arne Karlsen
Kontorsjef
Informasjon og service

av admin, publisert 26. mars 2010 | Skriv ut siden