Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet torsdag at Vest-Agder fylkeskommune støtter et forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling av spillemidler som Kulturdepartementet har sendt ut på høring. Totalt sett kommer Vest-Agder godt ut med de nye kriteriene. Hvis man ser på tallene som baserer seg på søknadene fra 2008 og forskjellene med de nye kriteriene har Vest-Agder en økning på nærmere 1,4 millioner kroner. Det er kun tre fylker som får mer midler med de nye kriteriene. Det er Nord-Trøndelag, Østfold og Akershus.

I høringsforslaget anbefales nye kriterier og vekting som skal legges til grunn for fremtidige fylkesvise fordelinger av spillemidler til ordinære idrettsanlegg:

Godkjent søknadssum, vektes 50 prosent
Antall innbyggere 6 – 19 år, vektes 25 prosent
Anleggsfordeling, beregnet etter ny modell, vektes 25 prosent

Det anbefales videre at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere som ikke har en fri inntekt på mer enn 50 prosent over landsgjennomsnittet, avvikles.

Spillemidler til idrettsanlegg i kommunene fordeles fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene, som foretar detaljfordelinger av midlene til søkerne. Spillemidlene til idrettsanlegg skal bidra til at flest mulig barn og unge har mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet. Gjennom fastsettelsen av kriteriene vil departementet sikre en mest mulig rettferdig og utjevnende virkning mellom fylkene. Dette baserer seg også på søknadene som blir godkjent, men som ikke blir prioritert for midler.

Samlet søkes det om et betydelig større beløp enn det som kan imøtekommes. Eksempelvis var det i 2009 totalt 2124 godkjente søknader med en samlet søknadssum på 2 609 millioner kroner. Til disposisjon for fordeling til fylkene var det 676,6 millioner noe som tilsvarer 24,6 prosent av den totale summen for godkjente søknader. Ut fra dette har man en ventetid på midlene i fylkene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer