Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i går hvordan fylkeskommunens omstruktureringsmidler for kystkultursektoren skal fordeles. Stiftelsen fullriggeren Sørlandet tildeles 200 000 kroner. Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter og Stiftelsen Hestmanden får 100 000 kroner hver. Det er på bakgrunn av den utviklingen som skjedde i gjennom 2009 for nevnte institusjoner at administrasjonen i fylkeskommunen er kommet frem til allerede nå å fordele midlene for å medvirke til at den positive utviklingen som har skjedd, blir fulgt opp økonomisk fra Vest-Agder fylkeskommunes side.

Tilskuddet til Stiftelsen fullriggeren Sørlandet i 2009 var på 600 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune. Stiftelsen har en meget stram økonomi og fylkeskommunen ser at det er behov for å justere opp bidraget med 200 000 kroner i 2010, slik at fylkeskommunens totale bevilgning i 2010 blir 800 000 kroner.

Tilskuddet til Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i 2009 var på 980 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune. På bakgrunn av den positive utviklingen som nå registreres ønsker fylkeskommunen å øke tilskuddet med 100 000 kroner slik at fylkeskommunens samlede tilskudd blir på 1 080 000 kroner.

Vest-Agder fylkeskommune bevilget 100 000 kroner i august 2009 til Stiftelsen Hestmanden for åDampskipet Hestmanden få utredet vernealternativene. Dette arbeidet er gjennomført, og rapporten og innstillingen er oversendt til Riksantikvaren for endelig behandling i forhold til hvilket vernealternativ som blir valgt. Fylkeskommunen har utført sekretariatsfunksjonen for stiftelsen i flere år, og dette ble på nytt valgt da nytt styre ble valgt i juni 2009. For å skille roller bedre, mener fylkesadministrasjonen at det vil være best om administrasjonen går ut av styret, men fortsatt ivaretar sekretariatsfunksjonene. Arbeidsmengden anslås til en 20 prosent stilling gjennom året. Arkiv-, bibliotek- og museumsseksjonen kan utføre denne tjenesten for Stiftelsen Hestmanden inntil styret i stiftelsen velger en annen løsning. For å synliggjøre bevilges 100 000 kroner til Stiftelsen Hestmanden som de kan kjøpe sekretariatstjenester for.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer