Flertallet i hovedutvalget for kultur og utdanning besluttet torsdag at det er positivt til fortsatt drift av kulturkortet for ungdom. Fremskrittspartiets representanter gikk inn for å trappe ned tilbudet i år og avvikle det fra neste år. ”Kulturkort for ungdom” er et kulturpolitisk tiltak som gir ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Kulturkortordningen finnes i dag i ti fylker, og er samfinansiert mellom fylkeskommuner og Kulturdepartementet. Alle fylker har ulike modeller. Staten bidrar med halvparten av beløpet. I Vest-Agder er det 250 000 kroner. Formålet med ordningen er å rekruttere ungdom til kulturtilbud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2010 | Skriv ut siden