Nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund forlenges

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder avga nylig høringsuttalelse til Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013. Rådet ga sin tilslutning til planforslaget med noen tillegg. Rådet beklager at det ikke har blitt involvert i planarbeidet på et tidligere tidspunkt. Det pekes også på levekårsutfordringer som dokumenterer at funksjonshemmede har mye dårligere levekår enn gjennomsnittet av folket. Rådet uttaler at det har forstått det slik at det er et godt samarbeid mellom folkehelsearbeidet på Agder og forskningsmiljøer og at det er planer om forskningsprosjekter. Rådet utfordrer fylkeskommunen til å fremme problemstillinger påknyttet til levekår for funksjonshemmede som forskningstema.

av admin, publisert 19. mars 2010 | Skriv ut siden