46 millioner kroner er nå fordelt av Riksantikvaren til istandsetting av fredete bygninger over hele landet. Riksantikvaren har fordelt årets tilskuddsmidler mellom alle landets 19 fylkeskommuner, som så skal administrere tilskuddene videre. Med en tildeling på enn halv million kroner er det Vest-Agder som får det laveste tilskuddet av samtlige fylkeskommuner. Pengene skal gå til å sette i stand og vedlikeholde privateide, fredete bygninger. Søknader fra fylkeskommunene selv samt tilstandsregistreringen av fredete bygninger har vært førende for fordelingen.

Fylkesvis oversikt over tilskudd 2010:

Akershus

1.000.000 kr

Aust-Agder

2.000.000 kr

Buskerud

3.000.000 kr

Finnmark

3.500.000 kr

Hedmark

2.000.000 kr

Hordaland

4.780.000 kr

Møre og Romsdal

3.000.000 kr

Nordland

3.000.000 kr

Nord-Trøndelag

3.000.000 kr

Oslo

1.000.000 kr

Oppland

3.000.000 kr

Rogaland

1.000.000 kr

Sogn og Fjordane

6.500.000 kr

Sør-Trøndelag

2.250.000 kr

Telemark

2.700.000 kr

Troms

2.000.000 kr

Vest-Agder

500.000 kr

Vestfold

3.500.000 kr

Østfold

2.000.000 kr


Vest-Agder fylkeskommune har utover tildelingen som fremgår av tabellen også fått tilsagnsfullmakt for 2011 på en million kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mars 2010 | Skriv ut siden