Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha forslag fra næringslivet om investeringer i bygging av vei og jernbane. I Norge blir bygging av vei og jernbane hovedsakelig finansiert gjennom offentlige bevilgninger og bompenger, men Kleppa er åpen for å diskutere såkalt offentlig privat samarbeid (OPS). Bare tre veistrekninger i Norge er bygget etter OPS-modellen. Det er E39 Klett-Bårdshaug, E39 Lyngdal-Flekkefjord og E18 Grimstad-Kristiansand. I utlandet er slik finansiering langt mer vanlig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2010 | Skriv ut siden