Vest-Agder trenger unge mennesker med engasjement og kompetanse innen miljø, økologi og forvaltning av naturressurser. Dette ønsker Søgne videregående skole å legge til rette for gjennom sin satsing på ”grønn nisjeskole”. Skolen har en lang og tradisjonsrik historie. Den disponerer 3000 mål inn- og utmark,og har drevet med opplæring i landbruksfag i mer enn 110 år sammenhengende. De siste 20 - 30 årene har imidlertid skolen i hovedsak rekruttert elever som ikke har bakgrunn fra gård, og som ikke har planer om et arbeidsliv i landbruket. For å møte behovene fremover har skolen fått utarbeidet en oversikt over plan og rombehov. Hovedutvalg for kultur og utdanning, som i går besøkte skolen, ble orientert om denne.

Skolens fortrinn i forhold til andre skoler som gir studiekompetanse er den ”grønne profilen”, det vil si nærheten til naturen, kontakt med dyr, blant annet mulighet til å ta med egen hest, og fagenes

Tor Arne Eilertsen orienterer om Søgne videregående skole
Rektor Tor Arne Eilertsen orienterte hovedutvalget om Søgne videregående skole
miljø- og naturfokus. Dette fortrinnet ønsker skolens å utnytte og videreutvikle, slik at skolen blir attraktiv for natur- og mijløinteressert ungdom som ønsker å ta høyere utdanning.

Mange av studiene elevene tar sikte på krever imidlertid mer enn generell studiekompetanse. For å rekruttere disse elevene må skolen kunne tilby et utvalg av programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram, innen realfaglig og samfunnsfaglig programområde. En god bredde på tilbudet av programfag forutsetter at elevgrunnlaget i naturbruk økes kraftig, og dette krever større læringsarealer. For å kunne tilby realfaglige programfag må skolen også ha tilgang på laboratorier og andre spesialrom som den ikke har i dag.

Planlegging av nybygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse er satt i gang. Et arkitektfima er engasjert, og skolen har utarbeidet funksjonsprogram. Planene for byggeprosessen vil bli behandlet politisk senere i vår.

Hovedutvalg for kultur og utdanning berømmet Søgne videregående skole for arbeidet som er gjennomført i forbindelse med å utvikle en grønn nisjeskole. Utvalget understreket at for å få dette til må elevgrunnlaget i naturbruk økes kraftig. Da må en prioritere tiltak som en mener vil styrke en slik elevvekst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer