Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha flere rassikrede vegar. –-Det er viktig at folk kan reise trygt. Difor har regjeringa gjennom Nasjonal transportplan varsla ein milliard årleg til rassikring, sier statsråden. Pengene er fordelt med femti prosent hver på fylkesvegnettet og riksvegnettet. Det er forslått at fylkesveinettet i Vest-Agder skal få 42 millioner kroner i perioden 2010 til 2014 og yttterligere 37 millioner kroner i perioden 2014 til 2019. Det er to prosjekter som er tilgodesett og begge er i Sirdal kommune. Det ene er Bjørkåstunnelen på fylkesvei 42 hvor arbeidene skal være gjennomført til 2014. Det andre er på fylkesvei 45 ved Hunnevannet hvor det skal anvendes sju millioner i statlige midler i 2010 til rassikring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Kristin Tofte Andresen
  av jto, 22.11.19

  Ser både utfordringer og muligheter når en ny handlingsplan for Agders fylkesveier skal lages

  Les mer
 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer