Ifølge nasjonal statistikk bruker 60 prosent av norske kvinner og 35 prosent av norske menn folkebiblioteket. Gjennom hele 2010 skal bibliotekene i Agder gjennomføre en kampanje som forteller hva norske bibliotek har å tilby i dagens samfunn.

Kampanjens formål er å opplyse og synliggjøre bibliotekets tjenester for de prosentene av befolkningen som ikke har oppdaget biblioteket. Dette er en gruppe hvor menn og yngre er sterkt representert.

 

Up to date


Biblioteket har klare konkurransefortrinn som kampanjen skal få frem i lyset på en synlig og overraskende måte. Få personer er klar over hvor enkelt det er å være bibliotekbruker i dag, med bibliotekets nye digitale løsninger.

Det er også for få som kjenner til det store mangfoldet biblioteket tilbyr. Biblioteket er ikke lenger et sted kun preget av stillhet og litteratur, men også et levende og dynamisk samlingspunkt som er oppdatert på bøker, lydbøker, film, musikk og digitale ressurser.

 

Enkelt, nært og gratis


Den første kampanjeperioden er en introduksjon, og det handler ganske enkelt om å fortelle budskapet. Kampanjen starter 18. februar med invitasjon til å gjenoppdage biblioteket med alt det representerer i dag.

Kampanjens hovedbudskap er den takknemlige sannheten om at biblioteket er enkelt, nært og gratis.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden