Planprogrammet for Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei ble lagt ut på høring frem til 30. november 2009. Det kom inn i alt 41 høringsuttalelser. Selve høringsdokumentene er tilgjengelige på nettsida www.heiplanen.no . Styringsgruppen for utarbeiding av planprogrammet er nå ferdig med sitt arbeid og det skal nå opprettes en styringsgruppe for planarbeidet. Fylkesutvalget oppnevnte tirsdag fylkesordfører Thore Westermoen som politisk representant for Vest-Agder fylkeskommune i styringsgruppen. Fylkesvaraordfører Toril Runden ble valgt som vararepresentant.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden