Agder har en synlig tradisjon med å bygge i tre, spesielt kan det vises til Sørlandsbyene og til den unike bebyggelsen i uthavnene. I år arrangeres Trebiennalen i Flekkefjord 10.-11. juni. Formålet er å etablere en arena for å utvikle Agder til å bli en ledende treregion. Oppmerksomheten rettes både mot tradisjonelt trebyggeri og hvordan man stimulerer til fremtidsrettet bygging i tre. Målgrupper er personer knyttet til kommunene, ulike bedrifter innen trenæringen, håndverkere, arkitekter og elever/studenter og lærere ved videregående skole/høgskole/universitet.

Trebiennalen 2010 er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, Flekkefjord kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune
Gjennom prosjektet Agder Wood som er en felles satsing mellom fylkekommunene, fylkesmennene og Husbanken skal det stimuleres til miljøvennlig, nyskapende og energieffektiv trebebyggelse. Videre er det sentralt at næringen satser på fremtidsrettede løsninger.

Det er et ønske at tresatsingen i Agderfylkene skal bidra til at Sørlandsbyene utvikler seg til moderne trehusbyer. Risør har allerede vedtatt at byen skal bli en moderne trehusby. Tidligere er Trebiennalen arrangert i Kristiansand (2006) og i Risør (2008). I år er Flekkefjord vertsby for Trebiennalen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mars 2010 | Skriv ut siden