-Jenteandelen ved teknologi- og ingeniørstudier ved UiA har økt fra 10 til 28 prosent på fem år. Langvarig satsing på Jenter og teknologifag har resultert i at antall kvinnelige teknologistudenter har økt fra 100 til 338 siden 2004. .En drøm er oppfylt, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder. Han sier at dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom flere parter og fremhever spesielt Pål Grandal, prosjektleder for ”Åpen Campus” og jentene i Jentemagnet ved fakultet for teknologi og realfag ved UiA. Samarbeidspartnere har vært UiA, NHO, LO, NITO, TEKNA, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, NAV og Innovasjon Norge.

Konferansen samlet 105 deltakere fra bl.a. kommuner, fylkeskommune, fylkesmann, entreprenører, arkitektfirmaer og ulike råd og foreninger.Tema for konferansen var Universell utforming i kommunal planlegging – krav, muligheter og eksempler.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden