-Jeg er opptatt av hvordan man skal få til å integrere likestillingsperspektivet i politiske prosesser. Jakten på kjønnsperspektivet bør intensiveres. Kjønnsperspektivet må bygges inn i saksbehandlingen og beslutningsprosessene. Det må ligge der nærmest som en ryggmargsrefleks. Jeg håper det er mulig å få dette til i det politiske liv i større grad enn hva som er tilfelle i dag, sa fylkesmann i Vest-Agder Ann Kristin Olsen etter at hun fredag mottok Agderrådets likestillingspris på rådets årsmøte i Kristiansand. Det var Agderrådets leder Oddvar Skaiaa som overrakte prisen.

Prisvinneren uttrykte stor glede og stolthet over prisen. -Jeg vil fortsatt gjøre en innsats for likestilling på Sørlandet. Vi skal bort fra vår bunnplassering på likestillingsstatistikken. Jeg er glad for debatten om kjønn og likestilling som i den senere tid har vært ført i mediene i landsdelen, sa Ann Kristin Olsen.

Skaiaa gikk igjennom en imponerende liste stillinger og verv som Ann Kristin Olsen har hatt både nasjonalt og internasjonalt gjennom årene. -Du har vært en varm og aktiv talsmann for likestilling på Agder. Du har vært aktiv i media og offentlig debatt. Du har oppmuntret kvinner til å stå frem og påta seg ansvar og oppgaver. Gjennom deg har likestillingsinnsatsen på Sørlandet hatt et forbilde og en forkjemper, sa Oddvar Skaiaa.


av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden