Hægebostad kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med samfunnsdelen av ny kommuneplan. Fylkestinget gjorde det i dag klart at fylkeskommunen kan bidra både faglig og økonomisk til utredninger innenfor tema som; befolkningsutvikling, arbeidsplasser og utdanning, samt levekår. Fylkeskommunen kan i tillegg bidra faglig og økonomisk i et prosjekt som omfatter stedsutvikling.

Innbyggertallet i Hægebostad har fra 2006 økt fra 1583 til 1621 i 2009. En sentral problemstilling for kommunen er hvordan innbyggertallet kan opprettholdes og aller helst økes. Det er et relativt stort underskudd på kvinner i aldersgruppen 20 til 39 år i Hægebostad. Et særlig viktig spørsmål synes å være hvordan en skal få kvinner til å bli boende eller flytte til kommunen. Videre vil antall eldre innbyggere øke, mens innbyggertallet for gruppen opp til 18 år går ned. Dette vil blant annet få konsekvenser for tjenestetilbudet i fremtiden.

På enkelte felt innen levekår står kommunen overfor særlige utfordringer. Dette gjelder særlig antall uføretrygdede, samt barnefattigdom. Som de fleste sørlandskommuner skårer også Hægebostad lavt med hensyn til likestilling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer