Hægebostad kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med samfunnsdelen av ny kommuneplan. Fylkestinget gjorde det i dag klart at fylkeskommunen kan bidra både faglig og økonomisk til utredninger innenfor tema som; befolkningsutvikling, arbeidsplasser og utdanning, samt levekår. Fylkeskommunen kan i tillegg bidra faglig og økonomisk i et prosjekt som omfatter stedsutvikling.

Innbyggertallet i Hægebostad har fra 2006 økt fra 1583 til 1621 i 2009. En sentral problemstilling for kommunen er hvordan innbyggertallet kan opprettholdes og aller helst økes. Det er et relativt stort underskudd på kvinner i aldersgruppen 20 til 39 år i Hægebostad. Et særlig viktig spørsmål synes å være hvordan en skal få kvinner til å bli boende eller flytte til kommunen. Videre vil antall eldre innbyggere øke, mens innbyggertallet for gruppen opp til 18 år går ned. Dette vil blant annet få konsekvenser for tjenestetilbudet i fremtiden.

På enkelte felt innen levekår står kommunen overfor særlige utfordringer. Dette gjelder særlig antall uføretrygdede, samt barnefattigdom. Som de fleste sørlandskommuner skårer også Hægebostad lavt med hensyn til likestilling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer