Nye Kristiansand Bompengeselskap AS skal etter planen sette i gang innkreving av bompenger for utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 fra 1. juli. Vegdirektoratet har godkjent takst- og rabattsystemet som skal gjelde. Enkeltpassering med lett kjøretøy vil koste 21 kroner, mens prisen for tunge kjøretøy blir 42 kroner. Kjøretøy med AutoPASS brikke betaler bare én gang per time og ikke for mer enn 50 passeringer per måned. Kjøretøy med fremmed AutoPASS brikke får ti prosent rabatt. Det legges opp til en rabattordning knyttet til forskuddsbetaling varierende fra 30 til 50 prosent.

Dette gir følgende rabattmatrise ved forskuddsbetaling:

Lette kjøretøy

Tunge kjøretøy

Rabatt

Forskudd

Kr/passering

Forskudd

Kr/passering

30 %

367,50

14,70

735,00

29,40

40 %

2205,00

12,60

4410,00

25,20

50 %

3675,00

10,50

7350,00

21,00

-Næringsdrivende gis anledning til å tegne avtale med etterskudds fakturering. Slike avtaler gir 30 prosent rabatt, passeringer faktureres månedlig. Det kan knyttes flere kjøretøy til hver avtale. Bompengeselskapet gis rett til å innkreve depositum på 10 000 kroner for lette kjøretøy og 20 000 kroner for tunge kjøretøy, per avtale.
-Bompengeselskapet gis anledning til å kreve depositum for lån av elektronisk brikke i henhold til gjeldende regler. Dette er på 200 kroner per brikke.

Privatpersoner gis anledning til å knytte to AutoPASS brikker (to kjøretøy) til samme avtale.
Det gis fritak for betaling av bompengeavgift til følgende:
-Syklende og gående
-Passasjerer i alle typer kjøretøy
-Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag (knyttes opp mot AutoPASS brikke med gratisavtale)
-Elektriske biler og hydrogen biler med drivstoffkode 5 i vognkortet (knyttes opp mot AutoPASS brikke med gratisavtale)
-Kollektivtransport-kjøretøy i rute (knyttes opp mot AutoPASS brikke med gratisavtale)
-Forflytningshemmede (knyttes opp mot AutoPASS brikke med gratisavtale)
-Mopeder og motorsykler
-Kjøretøy i merket begravelsesfølge (ansvarlig for følget må henvende seg til bompengeselskapet)

av admin, publisert 22. april 2010 | Skriv ut siden