-Med de muligheter drosjenæringen har til å etterkomme etterspørsel etter drosjetjenester med personbiler, busser – maxitaxi - og motorvogner egnet for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, mener vi at det nesten ikke finnes piratdrosjevirksomhet i Vest-Agder. Drosjenæringen er anmodet om å varsle hvis slik oppdages, skriver samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune i en redegjørelse om drosjenæringen i fylket til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Det er fylkeskommunene som er løyvemyndighet for drosjenæringen.

Fylkeskommunen bestemmer om løyvehaver skal være tilsluttet godkjent drosjesentral, eller hvilket sted løyvehaveren skal ha stasjon. I Vest - Agder har dannelsen av drosjesentral som hovedregel skjedd som et resultat av ønske blant drosjeløyvehavere. Vedtektene for drosje-/taxisentralen skal godkjennes av løyvemyndigheten.

I dag er det ni drosjesentraler i fylket. Disse sentralene er plassert på følgende steder: Kristiansand (to sentraler), Vennesla, Mandal, Lyngdal, Farsund (to sentraler), Liknes og Flekkefjord. Med unntak av sentralene i Kristiansand har sentralene kun en transportfordelings-/formidlingsrolle. Alle løyvehaverne har investert i IT-baserte trafikkdirigeringsutstyr/elektroniske taksameter. Drosjer og reservedrosjer skal ha taklykt som er godkjent av Vegdirektoratet.

Oversikt over løyvene er tilgjengelig for alle under adresse: www.transportloyve.no. Denne hjemmesiden er mye benyttet av offentlige myndigheter som kontrollerer disse næringene. Databasen omhandler hele Norge. Serveren ligger i Hordaland fylkeskommune som har driftsansvar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer