-Med de muligheter drosjenæringen har til å etterkomme etterspørsel etter drosjetjenester med personbiler, busser – maxitaxi - og motorvogner egnet for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, mener vi at det nesten ikke finnes piratdrosjevirksomhet i Vest-Agder. Drosjenæringen er anmodet om å varsle hvis slik oppdages, skriver samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune i en redegjørelse om drosjenæringen i fylket til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Det er fylkeskommunene som er løyvemyndighet for drosjenæringen.

Fylkeskommunen bestemmer om løyvehaver skal være tilsluttet godkjent drosjesentral, eller hvilket sted løyvehaveren skal ha stasjon. I Vest - Agder har dannelsen av drosjesentral som hovedregel skjedd som et resultat av ønske blant drosjeløyvehavere. Vedtektene for drosje-/taxisentralen skal godkjennes av løyvemyndigheten.

I dag er det ni drosjesentraler i fylket. Disse sentralene er plassert på følgende steder: Kristiansand (to sentraler), Vennesla, Mandal, Lyngdal, Farsund (to sentraler), Liknes og Flekkefjord. Med unntak av sentralene i Kristiansand har sentralene kun en transportfordelings-/formidlingsrolle. Alle løyvehaverne har investert i IT-baserte trafikkdirigeringsutstyr/elektroniske taksameter. Drosjer og reservedrosjer skal ha taklykt som er godkjent av Vegdirektoratet.

Oversikt over løyvene er tilgjengelig for alle under adresse: www.transportloyve.no. Denne hjemmesiden er mye benyttet av offentlige myndigheter som kontrollerer disse næringene. Databasen omhandler hele Norge. Serveren ligger i Hordaland fylkeskommune som har driftsansvar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer