-Med de muligheter drosjenæringen har til å etterkomme etterspørsel etter drosjetjenester med personbiler, busser – maxitaxi - og motorvogner egnet for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, mener vi at det nesten ikke finnes piratdrosjevirksomhet i Vest-Agder. Drosjenæringen er anmodet om å varsle hvis slik oppdages, skriver samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune i en redegjørelse om drosjenæringen i fylket til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Det er fylkeskommunene som er løyvemyndighet for drosjenæringen.

Fylkeskommunen bestemmer om løyvehaver skal være tilsluttet godkjent drosjesentral, eller hvilket sted løyvehaveren skal ha stasjon. I Vest - Agder har dannelsen av drosjesentral som hovedregel skjedd som et resultat av ønske blant drosjeløyvehavere. Vedtektene for drosje-/taxisentralen skal godkjennes av løyvemyndigheten.

I dag er det ni drosjesentraler i fylket. Disse sentralene er plassert på følgende steder: Kristiansand (to sentraler), Vennesla, Mandal, Lyngdal, Farsund (to sentraler), Liknes og Flekkefjord. Med unntak av sentralene i Kristiansand har sentralene kun en transportfordelings-/formidlingsrolle. Alle løyvehaverne har investert i IT-baserte trafikkdirigeringsutstyr/elektroniske taksameter. Drosjer og reservedrosjer skal ha taklykt som er godkjent av Vegdirektoratet.

Oversikt over løyvene er tilgjengelig for alle under adresse: www.transportloyve.no. Denne hjemmesiden er mye benyttet av offentlige myndigheter som kontrollerer disse næringene. Databasen omhandler hele Norge. Serveren ligger i Hordaland fylkeskommune som har driftsansvar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer