Følgende organisasjoner er spesielt invitert til å komme med høringsuttalelser, og har mottatt høringsbrev:

Kommunene  i Aust-Agder
Kommunene i Vest-Agder
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder
Sørlandet Sykehus HF
Statens vegvesen region sør
Innovasjon Norge Agder
Universitetet i Agder
NAV Aust-Agder
NAV Vest-Agder
KS Agder
Agderforskning
NHO-Agder
LO Aust-Agder
LO Vest-Agder
Norges Bondelag
Vest-Agder bonde- og småbrukarlag ved Kjell Magne Larsen
Aust-Agder bonde- og småbrukarlag ved Oddvar Bjørkås
Vest-Agder Barne- og ungdomsråd
Aust-Agder arne- og ungdomsråd
Natur og Ungdom
Fiskarlaget Sør
Aust-Agder Idrettskrets
Vest-Agder Idrettskrets
Eldrerådet i Aust-Agder
Eldrerådet i Vest-Agder
Kontaktforum for brukermedvirkning i Aust-Agder
Fylkerådet for funksjonshemmede i Vest-Agder
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Handikapforbund
Fagforeninger i fylkeskommunene

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2010 | Skriv ut siden