Mange nye satsinger
Ikke langt fra der tunnelen til Hidra går under bakken på landssiden utbygges det nå en moderne havn på Abelnes. Det er initiativer i gang for å få bygd ut handelsparker på både øst- og vestsiden av Flekkefjord sentrum. I sentrum er også mye på gang. Det pågår en idèdugnad for hvordan det
Flekkefjords ordfører Reidar Gausdal taler til fylkestinget
Flekkefjords ordfører Reidar Gausdal taler til fylkestinget
sjønære området Eschebrygga skal bli. Elvepromenaden skal videreføres. Det skal bygges en ny gang- og sykkelbro over elven som deler sentrum i to. Det er også planer for å oppruste den nåværende bilbroen. Ordfører Gausdal pekte også på kulturhusprosjektet. Når det gjelder kulturhuset vil jeg uttrykke stor takk til fylkeskommunen som stiller opp som en god rådgiver og partner, sa han.

Vil ha Kristiansand som landsdelshovedstad
-I Flekkefjord går vi for ett Agder. La Arendal seile sin egen sjø. Fylkeskommunen og fylkesmannen må ligge i Kristiansand der det er mest folk. Det skal vi her i vestfylket gi klar beskjed om når vi skal uttale oss om sammenslåingssaken, sa Gausdal.

Samarbeidsavtale
Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune har inngått en samarbeidsavtale som dekker flere utfordringer og oppgaver. -Samarbeidsavtalen er svært bra og positiv for Flekkefjord, fastslo Gausdal.

av admin, publisert 30. april 2010 | Skriv ut siden