I går var underdirektør Arthur B. Knutsen og seniorrådgiver Helge Ystgaard fra Diplomatseksjonen i Utenriksdepartementet med fylkesordfører Thore Westermoen og kommunikasjonsrådgiver Jan Torkelsen på befaring flere steder i Vest-Agder. Bakgrunnen er at Utenriksdepartementet for tiden arbeider med å tilrettelegge et besøk til begge Agder-fylkene i sommer for de utenlandske ambassadørene i Oslo. Slike besøk er et årlig arrangement departementet gjennomfører for at representantene fra de mange land skal kunne få et innblikk i ulike deler av vårt land ut fra flere synsvinkler.

De to seneste årene har besøksarrangementene vært lagt til Vestlandet og Tromsø-regionen. Det er henimot 70 ambassadører og deres ledsagere som inviteres til besøket. Under oppholdet vil også representanter fra regionale styresmakter være til stede.

Under befaringen i Vest-Agder ble representantene fra Utenriksdepartementet vist aktuelle kjøreruter og besøksmål som kan være aktuelle. Det kan bli innlagt et stopp i Mandal på vei til Lindesnes hvor det sannsynligvis blir lagt inn et lengre opphold med kulturelle innslag, noen orienteringer og en tur opp i fyrområdet. Det legges videre opp til bedriftsbesøk.
UDbefaring på Mandal torgUnderdirektør Arthur.B. Knutsen, fylkesordfører Thore Westermoen og seniorrådgiver Helge Ystgaard ser på mulighetene for et stopp i Mandal sentrum

av admin, publisert 20. april 2010 | Skriv ut siden